Cantor-Organist

Sinds april 1982 ben ik als Organist verbonden aan de PKN Rotterdam Noordrand (Protestantse Kerk Nederland).

Eerst als organist van de Messiaskerk en vanaf 1986 als Cantor-organist. In 2002 sloot genoemde kerk haar deuren en werd ik Cantor-Organist binnen dezelfde gemeente, maar nu in de Salvatorkerk. Tevens ben ik als organist verbonden aan de Ontmoetingskerk in Rotterdam-Zevenkamp, ook behorend tot de PKN Rotterdam Noordrand. In 2014 heb ik mij als belijdend lid laten inschrijven bij de Protestantse Gemeente Hillegersberg-Noord. In 2016 is er een prachtig nieuw kerkgebouw verrezen op de plek waar eens de Messiaskerk stond. De nieuwe kerk heet "Fonteinkerk" en is een moderne kerk met alle mogelijkheden, die je van een nieuw gebouw mag verwachten. Het Pelsorgel uit de Salvatorkerk is opnieuw opgebouwd in de nieuwe kerk, zij het iets verkleind, maar met meer mogelijkheden.